Design Thinking

Punktem wyjścia do opracowanych i realizowanych przez J2 strategii komunikacyjnych, wizerunkowych oraz narzędzi wspierających sprzedaż jest proces poznawczy i metodologia Design Thinking.

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, w którym nacisk położony jest na poszukiwanie jednego prawidłowego rozwiązania, Design Thinking pomaga znaleźć całą pulę różnorodnych, możliwych odpowiedzi. Podstawą jest projektowe podejście, praca warsztatowa z wykorzystaniem technik kreatywnych oraz interdyscyplinarny zespół. W jego skład wchodzą przedstawiciele grupy docelowej oraz różnych działów firmy – kreacji produktu, marketingu, obsługi czy sprzedaży, którzy stoją na froncie komunikacji z klientem.

Dzięki dogłębnej analizie potrzeb grupy docelowej, spojrzeniu na markę z wielu perspektyw oraz tworzeniu prototypów i ocenie wyników, J2 pomaga firmom przejść przez proces tworzenia strategii marketingu i autentycznej komunikacji marki.

Obszary zastosowania metodologii Design Thinking:

  • opracowanie strategii komunikacji
  • wdrażanie nowych produktów
  • wprowadzanie na rynek nowych marek
  • tworzenie narzędzi komunikacji dla wymagających grup docelowych
  • poszukiwanie nowych kierunków rozwoju obecnej strategii

Design Thinking to poszukiwanie najlepszej drogi do osiągnięcia celu – efektywnej, opierającej się na optymalizacji kosztów i możliwych do zrealizowania działaniach.